وکیل پایه یک

وکیل

وکیل دادگستری

دفتر وکالت

وکیل تهران
  • وکیل
  • وکیل پایه یک
  • وکیل دادگستری
  • دفتر وکالت
  • وکیل تهران
  • وکیل ایران
  • وکیل
وکیل1 وکیل پایه یک2 وکیل دادگستری3 دفتر وکالت4 وکیل ایران5 وکیل تهران6 وکیل7

Arabic                     English                    Russian                   Chinese

وکیل

بنیاد وکالت ایرانیان
  • 1- کمک به ارتقای استانداردهای وکالت، آموزش و خدمات حقوقی
  • 2- انتخاب برتر همکاریهای علمی و مطالعاتی و
  • 3- مرجع برگزیده ارائه خدمات حقوقی در کشور  


خدمات بنیاد وکالت ایرانیانمشاوره حقوقی،

وکالت و طرح و دفاع از دعاوی داخلی و بین المللی

نگارش و مدیریت قراردادهای داخلی و بین المللی

داوری و حل اختلافات داخلی و بین المللی 

وصول مطالبات

برگزاری دوره های آموزشی و  کارگاه های تخصصی

انجام پروژه های علمی و مطالعاتی

ایجاد واحد حقوقی در شرکتها و سازمانهاحوزه های تخصصی بنیاد وکالت ایرانیان1- ایرانیان خارج از کشور

2- سرمایه گذاری و فعالیت اشخاص خارجی در ایران

3- سرمایه گذاری و فعالیت ایرانیان در خارج از کشور

4- قراردادهای بین المللی

5- قراردادهای نفتی

6- دعاوی داخلی و بین المللی

7- دعاوی حقوقی و کیفری

8- داوري

9- ثبت

10- شركتها

11- ورشكستگي

12- اسناد تجاري

13- چک

14- خانواده

15- ارث

16- املاک و مستغلات

17-وصول مطالبات

18- امور حقوقی و اداری دولتی

19- بورس، بانک  وبیمهچشم انداز بنیاد وکالت ایرانیانارتقا دهنده استانداردهای وکالت تخصصی، مشاوره حقوقی و آموزش حقوقی در کشور، انتخاب برتر همکاریهای علمی و مطالعاتی و مرجع برگزیده وکالت در کشورماموریت بنیاد وکالت ایرانیانارائه خدمات تخصصی وکالت و هم افزایی در توان علمی و تخصصی و اجرایی خبرگان و متخصصین علم حقوق برای توسعه و ارتقای خدمات وکالت، مشاوره حقوقی، آموزش و انجام پروژه های مطالعاتی بصورت حضوری و مجازی با تکیه برآخرین دستاوردهای علمی و با بکارگیری مدرنترین ابزارهای علمی - آموزشیاهداف بنیاد وکالت ایرانیان


1- ارتقای استانداردهای تخصصی وکالت در ایران

2- ارائه الگوی نمونه از وکالت حرفه ای و تخصصی بر مبنای موازین شرعی، قانونی و اخلاقی  

3- جذب نخبگان، خبرگان و متخصصین علم حقوق در حوزه های تخصصی بنیاد وکالت ایرانیان در جهت هم افزایی دانش و توانمندیهای آنها در راستای خدمت رسانی بهتر، یادگیری مستمر و توسعه تجارب

4- پاسخ بهنگام و با بهترین کیفیت به نیازهای آموزشی، پژوهشی و مشاوره حقوقی سازمانها، شرکتها، نهادها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و وکالت پرونده های آنها در جهت احقاق حقوقشان

5- ایجاد فرصت برای بروز و ظهور تواناییهای علمی - تخصصی و حرفه ای فارغ التحصیلان کیفی دانشگاهها در سراسر کشور

6- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای مجازی با هدف سهولت دسترسی، کاهش هزینه و ایجاد عدالت توزیعی و دسترسی یکسان ارائه دهندگان و متقاضیان  خدمات حقوقی در سراسر کشور

7- ارتقای فرهنگ مشاوره حقوقی و آموزش علمی، تخصصی و کاربردی در کشور

8- بالابردن ضریب موفقیت و افزایش غنای پژوهش ها و پروژه های علمی و مطالعاتی کشور با معرفی متخصص ترین و همخوان ترین تیمهای علمی-تخصصی- حرفه ای برای پروژه ها بویژه در پژوهش ها و پروژه های میان رشته ای حقوق

بنیاد وکالت ایران

منشور اخلاقی بنیاد وکالت ایرانیان

بنیاد وکالت ایرانیان منشور اخلاقی کانون وکلای دادگستری را سرلوحه خود قرارداده و در  هر زمان و مکان خود و همه وکلای خود را را ملزم به رعایت آن می داند و معتقد است رعایت اخلاق و انصاف موجب سلامت، برکت، صلاح و پایداری جامعه خواهد بود.

1- ارزش ها
راستی و درستی : وکلای دادگستری مکلفند راستی و درستی را سرلوحه اعمال خود قرار دهند .
رازداری :
وکیل دادگستری نباید اطلاعات یا اسراری را که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورند ، بدون مجوز قانونی یا اجازه  موکل و یا مراجعه  کننده استفاده و یا افشا کنند . همچنین باید تمهیدات لام برای آموش و نظارت بر کارکنان دفتر خود را در این خصوص فراهم نمایند .
صلاحیت حرفه ای : وکلای دادگستری باید از صلاحیت حرفه ای و تخصصی کافی در حوزه فعالیت خود برخوردار بوده و خدمات حرفه ای خویش را با دقت ، شایستگی و جدیت انجام دهند و همواره دانش حقوقی و مهارت حرفه ای خود را به سطحی برسانند که خدمات آنها نوعاً قبول باشد و برای دستیابی به آخرین تحولات علم حقوق و حرفه وکالت در سطح مطلوب و در راستای تحقق توسعه پایدار تلاش نمایند .
رفتار حرفه ای :
وکیل دادگستری باید به گونه ای رفتار کنند که با حسن شهرت حرفه ای ساگار باشد و ا انجام اعمالی که ممکن است اعتبار حرفه وکالت را خدشه دار کند ، رهیز نمایند .
پایبندی به  حقوق شهروندی : وکلای دادگستری همیشه باید حقوق شهروندی را در اولویت فعالیت حرفه ای خود قرار داده و بدان پایبند باشند .
2- احکام اخلاقی ناظر بر معیارهای حقوق شهروندی
وکلای دادگستری در راستای ایفای تعهد اخلاقی خود در انجام خدمات حرفه ای ، باید قبل ا ارایه خدمات حقوقی ، از رعایت معیارهای متداول حق دفاع و همین طور رعایت اصول و نظامات حرفه
وکالت ، اطمینان حاصل نمایند .
2-3-2 - وکلای دادگستری در صورت مشاهده مواردی که حقوق شهروندی همکاران را به مخاطره می اندازد ، مکلفند کانون
وکیل های دادگستری را کتباً مطلع نمایند .
2-3-3- چنانچه
وکیل دادگستری در انجام امور حرفه ای خود به این نتیجه برسند که پیگیری آن امر یا پرونده مغایر با منافع ملی یا نظامات حرفه است و یا موکل تصمصمی مغایر با منافع ملی و صنفی اتخاذ کرده است ، ابتدا باید موکل را از عواقب اجرای آن تصمیم ، آگاه کرده و در صورت عدم پذیرش آن از جانب موکل ، مورد را به کانون وکیل های دادگستری مرک گارش نمده و طبق نظر کانون اقدام نمایند
2-3-4-
وکیل دادگستری نباید به مراجعانی که می خواهند مقاصد غیر قانونی خود را در پوشش قانون جامه عمل بپوشانند ، ارائه طریق نمایند .
2-3-5- وکلای دادگستری نباید مورد وکالتی را که صلاحیت لازم برای انجام آن را ندارند بپذیرند ، مگر اینکه در آن مورد با یک همکار واجد شرایط ، منفرداً یا مجتمعاً همکاری نمایند .
2-3-6- وکلای دادگستری باید از همکاران خود که به علت رعایت و پایبندی به اخلاق حرفه ای ، دچار مشکلات یا موانعی شده اند ، حمایت کرده و بدین منظور ا کانون نیز استمداد نمایند .
3- اصول شاخص ها و احکام اخلاقی مرتبط با منافع موکلین
3-1- اصول بنیادین اخلاقی نسبت به موکلین :
وکیل دادگستری باید با شایستگی ، روش حرفه ای وکالت را نسبت به مراجعان یا موکلین خود رعایت کنند .
3-2- شاخص های اخلاقی ناشی ا تعهد کلی نسبت به منافع موکلین
3-2-1 – وکلای دادگستری باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای ، به بهترین وجه از حقوق موکلین دفاع کنند ، حتی اگر این کار با منافع آنها در تعارض باشد .
3-2-3—
وکیل دادگستری در ارتباطات خود با موکلین باید صادق باشند و ضمن ارج نهادن به اعتماد آنها ، در فرایند ارائه خدمات به گونه ای عمل کنند که استقلال و اصول حرفه ای وکالت مخدوش نگردد .
3-2-6 وکلای دادگستری باید موکلین را از ابعاد مختلف پرونده آگاه سازند ، حتی اگر این کار بر خلاف میل موکلین ، یا منافع خود
وکیل باشد.
3-3 احکام اخلاقی ناشی از شاخصهای اخلاق فوق.
3-3-1 وکلای دادگستری نباید موکلین خود را نسبت به انجام خدمات واهی و نتایج آن امیدوار سازند.
3-3-4 وکلای دادگستری باید از اطلاعات به دست آمده در فرآیند کار که برای موکل جنبه محرمانه دارد ، محافظت نموده و به هیچ وجه آن را در اختیار دیگران قرار دهند ، مگر به حکم قانون.
4-شاخصها و احکام اخلاقی ناظر بر رابطه
وکیل دادگستری با همکاران.
4-1- اصل اخلاقی نسبت به همکاران :
وکیل دادگستری باید به حقوق همکاران خود احترام گذارده ، شئون و حقوق حرفه ای آن ها را رعایت نموده و از انجام هرگونه عملی که به نوعی باعث تضییع حقوق همکاران می شود خودداری نمایند.
4-2- شاخصهای اخلاقی ناظر بر اصل اخلاقی نسبت به همکاران
4-2-1- وکلای دادگستری باید به اصول رقابت سالم پایبند بوده و از به کار گیری روش های غیر اخلاقی برای اخذ
وکالت و رقابت های ناسالم پرهیز کنند.
4-2-3- وکلای دادگستری از حقوق همکارانی که مورد بی حرمتی واقع شده ، در معرض آسیب قرار گرفته و یا دچار آن شده اند ، فعالانه حمایت و پشتیبانی می نمایند.
4-3- احکام اخلاقی ناظر بر معیارهای فوق .
4-3-1- وکلای دادگستری نباید در پرونده های ناتمام دیگر همکاران وارد شوند، مگر پس از هماهنگی و مذاکره با ایشان و یا تعیین تکلیف
وکیل یا وکلای پرونده توسط موکل یا موکلین.
4-3-2- وکلای دادگستری نباید کارکنان دیگر موسسات حقوقی و همکاران خود در دوران قرارداد با آنان را ، به استخدام در آورند ، مگر پس از کسب موافقت کتبی همکار یا موسسه مربوط
4-3-4 وکلای دادگستری نباید بدون ذکر ماخذ و کسب مجوز (در مواردی که استفاده از منبع ، منوط به کسب مجوز شده است) از نتایج کارها و پژوهش های دیگر همکاران در پرونده های خود استفاده نمایند.
5- اصول، شاخصها و احکام اخلاقی ناظر بر تعهد
وکیل دادگستری نسبت به شان ، حرمت و منزلت حرفه ای
5-1- اصل بنیادین اخلاقی در مورد رعایت شان ، حرمت و منزلت حرفه ای.
وکلای دادگستری باید از همبستگی ، حرمت و منزلت حرفه ای
وکالت دادگستری حمایت و برای ارتقاء آن تلاش نمایند.
5-2- شاخصهای اخلاقی ناظر بر تعهد
وکیل دادگستری نسبت به شان ، حرمت و منزلت حرفه وکالت دادگستری
5-2-1- وکلای دادگستری باید از هرگونه اعمالی که به نوعی باعث تخدیش افکار عمومی و موکلان نسبت به شان حرمت و منزلت حرفه
وکالت دادگستری می شود ، پرهیز نمایند.
5-2-2- وکلای دادگستری باید با عملکرد و فعالیتهای خود ، احترام و اعتبار حرفه وکالت را حفظ و تقویت کرده و ترتیبی اتخاذ نمایند ، تا در دفتر کار آنان نیز ، رفتار و اخلاق حرفه ای مندرج در این آیین نامه ، در عمل رعایت شود.
5-2-3- وکلای دادگستری باید تلاش نمایند در راستای تامین حقوق موکلین، با به روز نگه داشتن دانش و ارتقای تخصص خویش و انجام مطالعات تطبیقی و آگاهی از روش های دفاعی نوین ، اعتماد موکلین را به توانمندی های وکلای دادگستری ، افزایش دهند.
5-3- احکام ناظر بر شاخصهای اخلاقی فوق
5-3-1- انجام صحیح ، مسئولانه و به موقع خدمات حرفه ای طبق مقررات قانونی و نظامات حرفه ای .
5-3-2- پذیرش پرونده ها بر اساس توان بالفعل و بالقوه خویش به لحاظ دانش حرفه ای ، رشته تخصصی و تجربیات .
5-3-3- پایبندی به اصل رقابت سالم و پرهیز از هر نوع اعمال نفوذ و به کار بردن روش های غیر اخلاقی برای اخذ پرونده وکالتی.
6- اصول، شاخصها و دستورات اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به کارکنان دفتر خود.
6-1- اصل بنیادین اخلاقی در مورد رفتار وکلای دادگستری نسبت به کارکنان خود : وکلای دادگستری باید به حقوق کارکنان خود احترام گذارده و نقش و مشارکت آن ها را در اعتبار دفتر یا موسسه ، ارج بگذارند.
6-2- شاخصهای اخلاقی ناظر بر تعهد
وکیل دادگستری نسبت به حقوق کارکنان خود.
6-2-1- وکلای دادگستری باید در روابط کاری ، رفتارهای شفاف و صادقانه داشته باشند و هنجارهای اجتماعی را رعایت نمایند .
6-2-2-
وکیل دادگستری باید نسبت به حقوق بنیادین انسان پایبند بوده و از اعمال هرگونه تبعیض (قومی، دینی، جنسیتی و ...) در جذب و نگهداری نیروی کار ، اجتناب نمایند.دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد،نبش خیابان 32،پلاک 116،طبقه 4،واحد9
تلفن:88681856
تلفکس:88582580
طراحی سایت توسط شرکت آکان